TALASALITAAN sa FILIPINO

TALASALITAAN sa FILIPINO

 1. altabos malakas at malaki na ispeker
 2. alongaingay hindi maunawaan
 3. wikawikmadaldal
 4. gapgap multa sa paninirang-puri
 5. garampingatlandi
 6. mulayin hatiin o pagpirapirasuhin
 7. nalungsot bulok
 8. paroli pakinabang
 9. dalagsot dalagang mataba
 10. bukatkat aliptatap
 11. balngadaya pang-aalipusta
 12. aping pisngi

Nagmula sa Kagawaran ng Filipino

#GSCBuwanNgWika

Share this on: Facebook Email